NOWOŚĆ – TWOJA KARTA PODRÓŻY

TWOJA KARTA PODRÓŻY to roczne ubezpieczenie kosztów leczenia podczas wyjazdów zagranicznych, dla osób wyjeżdżających w celach turystycznych, zarobkowych ( praca fizyczna i umysłowa), uprawiających sporty wysokiego ryzyka i sporty ekstremalne.

TWOJA KARTA PODRÓŻY