GRÓD FOLUSZEK SPOTKANIE Z BRACTWEM RYCERSKIM

Ośrodek Edukacji Historycznej

Program wycieczki:

1. Powitanie gości w grodzie
– salwa z bombard lub hakownic
– założenie strojów przez uczestników (tuniki, kaptury)
– krótkie opowieści – legendy rycerskie, etos rycerski
2. Wyprawa do lasu – podział uczestników na trzy grupy (każda grupa udaje się na poszukiwanie zakopanych skrzyń, w których będą umieszczone kolejne zadania) i powrót drużyn do grodu
3. Wykonywanie zadań rycerskich przez poszczególne drużyny:
– strzelanie z łuku
–  nauka fechtunku na machinach
–  strzelanie z kuszy
4. Nauka dawnych rzemiosł:
– wylepiania garnków  z gliny
– bicie monet
– wyrób ozdób z drutu
– mielenie zboża na żarnach i pieczenie podpłomyków
5. Zabawy, gry i konkursy:
– pojedynki na maczugi
– trafianie mieczem do baloników
– rzut woreczkiem w tarczę rycerza
6. Zakończenie zajęć – ognisko oraz rozdanie nagród i dyplomów

masz pytania napisz