O nas

Biuro usług turystycznych GRAJAN działa w nieprzerwany sposób od 1991 roku.

Biuro nasze jest wieloletnim członkiem Polskiej Izby Turystycznej.

Posiadamy gwarancje ubezpieczeniowe wydane przez SIGNAL IDUNA.

Posiadamy zezwolenie na działalność gospodarczą w zakresie organizowania imprez turystycznych oraz pośrednictwa na zlecenie klientów w Zakresie zawierania umów o świadczenie turystyczne wydane przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego nr, S-IV /4030/2378/12/00. Jeteśmy zarejestrowani w centralnym rejestrze zezwolen w Ministerstwie Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej – Departament Turystyki numer rejestrowy 02371

Posiadamy zezwolenie na prowadzenie działalności agencyjnej zezwolenie nr PU/EN/3089/96 wydane przez Państwowy Urząd nadzoru Ubezpieczeń.

Posiadamy certyfikat kompetencji zawodowych objętych nadzorem INSTYTUTU TECHNIKI SAMOCHODOWEJ.

Posiadamy LICENCJE WSPÓLNOTOWE wydane przez MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu drogowego osób na wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu osób autokarem lub autobusem.

Posiadamy kadrę wysoko wyspecjalizowanych pilotów.

Specjalizujemy się w wycieczkach objazdowych i wypoczynkowych w szczególności w kierunkach:

  • Obwód Kaliningradzki
  • Rosja
  • Litwa
  • Łotwa
  • Estonia
  • Białoruś
  • Słowacja
  • Czechy
  • oraz kraje europejskie.