WIZY DO ROSJI

Aby uzyskać za naszym pośrednictwem wizę na wjazd do Federacji Rosyjskiej należy w naszym biurze przedłożyć następujące dokumenty:

 1. Wypełnioną ankietę wizową (na każdą osobę, łącznie z dziećmi, które posiadają swój paszport). Formularze można otrzymać w Wydziale Konsularnym. Formularze przesłane faksem nie będą rozpatrywane
 2. Paszport, ważny co najmniej 180 dni, licząc od daty zakończenia terminu ważnośc wizy na wjazd do Rosji.
 3. Jedna aktualną fotografię o wymiarach 3,5×4,5 cm .Fotografie wyłącznie kolorowe.
 4. Oryginał zaproszenia na wjazd do Federacji Rosyjskiej, wydany przez Departament Służby Konsularnej Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rosji, przez przedstawicielstwa MSZ Rosji w podmiotach Federacji Rosyjskiej lub przez terenowe organy spraw wewnętrznych (OWIR – wydział wiz i rejestracji cudzoziemców) – do otrzymania zwykłej wizy.
 5. Umowę dotycząca świadczenia usług turystycznych(voucher turystyczny) i potwierdzenie obsługi turysty zagranicznego przez organizację prowadzącą działalność turystyczną – do otrzymania wizy turystycznej.

Dodatkowe uwagi

 • Opłata za wizy pobierana jest wraz ze złożeniem dokumentów. Opłata jest przyjmowana w PLN. W przypadku odmowy wydania wizy opłata nie podlega zwrotowi.
 • Za sprostowanie błędów w wizie, wynikających nie z winy konsulatu pobierana jest dodatkowa opłata.
 • Wymogi dotyczące dokumentów i opłat mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.
 • Dokumenty przyjmowane są od poniedziałku do piątku od 800 do 1600.
 • GRAJAN TOUR – wizuje paszporty w każdą środę. W związku z powyższym dokumenty należy dostarczyć najpóźniej we wtorek do godziny 1500.

WNIOSKI WIZOWE WYPEŁNIA SIĘ WEDŁUG NASTĘPUJĄCYCH REGUŁ:

 1. Wniosek wizowy wypełnia się drukowanymi literami, długopisem z czarnym atramentem.
 2. W jednej komórce powinna znajdować się jedna litera lub cyfra
 3. Charakter pisma ma być wyraźny.
 4. Punkty 1-7 wypełnia się przez każdą osobę, ubiegająca się o wizę
 5. Punkt 8 wypełnia się przez osobę, która dokładnie wie o jaką wizę się ubiega.
 6. Punkt 12 wypełnia się, jeżeli osoba, ubiegająca się o wizę, wcześniej już była na terenie Federacji Rosyjskiej
 7. Punkty 13-14 wypełnia się przez każdą osobę, ubiegająca się o wizę
 8. Punkt 15 wypełnia się, jeżeli osoba, ubiegająca się o wizę, posiada dokument, potwierdzający jej ubezpieczenie medyczne, ważne na terenie Federacji Rosyjskiej. W takim przypadku trzeba wskazać numer tego dokumentu oraz nazwę firmy ubezpieczeniowej
 9. Punkt 16 wypełnia się, jeżeli osoba, ubiegająca się o wizę, wyjeżdża do Federacji Rosyjskiej razem z dzieckiem, które jest wpisane do jej paszportu. Dla dziecka, posiadającego własny paszport, jest potrzebna oddzielna wiza.
 10. Punkty 18-21 wypełnia się przez każdą osobę, ubiegająca się o wizę
 11. Zdjęcie ma odpowiadać następującym wymaganiom:
 • rozmiar zdjęcia 3,5 cm x 4,5 cm
 • zdjęcie ma być zrobione w ciągu ostatnich 6 miesięcy
 • tło na zdjęciu ma być jasne
 • twarz ma być umieszczona po środku zdjęcia, wyraz twarzy ma być neutralny, bez zasępienia albo uśmiechu, usta mają być zamknięte
 • zabrania się fotografowania w okularach przeciwsłonecznych
 • zdjęcie ma być zrobione en face
 • zabrania się fotografowania w okularach przeciwsłonecznych