WIZY Białoruś, Rosja – Wnioski wizowe

Wniosek wizowy Rosja

Przyjdź do naszego biura w celu wypełnienia wniosku wizowego.

Wniosek wizowy Białoruś

  1. Pobierz wniosek ze strony: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś (Министерство иностранных дел Республики Беларусь): 

    pobierz plik: Wniosek Wizowy

  2. Wypełnij komputerowo.
  3. Wydrukuj.
  4. Przyjdź do naszego biura.