WIZY NA BIAŁORUŚ

Aby uzyskać za naszym pośrednictwem wizę na wjazd do Republiki Białorusi należy w naszym biurze przedłożyć następujące dokumenty:

  • dokładnie wypełniony formularz wizowy, pobierz ze strony: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś (Министерство иностранных дел Республики Беларусь): [zip href="http://www.mfa.gov.by/docs/visa_forms/polish.pdf"]Wniosek Wizowy[/zip]
  • UWAGA WNIOSEK MUSI BYĆ WYPEŁNIONY WYŁĄCZNIE KOMPUTEROWO 
  • aktualne zdjęcie paszportowe, nie starsze niż 6 miesięcy
  • paszport.

Wizy na Białoruś:

  1. uczestnicy wymiany na szczeblu władz państwowych, niezależnie od ich dziedziny działalności – na wniosek organu przyjmującego;
  2. Wiza dla kierowcy – kierowcy i członkowie załóg samochodowych wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe – na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych przewozów i zaświadczenia z ZMPD;
  3. Wiza służbowa – wizę służbową roczną wielokrotnego przekraczania granicy wydaję się na podstawie zaproszenia  przedsiębiorstwa białoruskiego z prośbą o wydanie takiej wizy oraz uzasadnieniem konieczności częstych wjazdów określonej osoby (lub osób) na Białoruś. Załączone musi być świadectwo rejestracji państwowej. Obywatel polski wraz z tymi dokumentami składa paszport i wniosek wizowy z przyklejonym zdjęciem oraz przedstawia oryginały kontraktów lub umów do wglądu .
  4. Wiza Turystyczna – wymagane jest potwierdzenie opłaconych rezerwacji usług turystycznych, taki voucher można nabyć w naszym biurze.
  5. Wiza tranzytowa – wydawana jest na podstawie ważnej wizy do państwa docelowego.

Okres oczekiwania

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy termin z reguły nie powinien przekraczać 5 dni roboczych, a w przypadku wiz załatwianych w trybie pilnym do 2 dni roboczych, licząc od momentu złożenia dokumentów w Konsulacie.

Wydział Konsularny Ambasady zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu i zażądania dodatkowych dokumentów do złożenia wniosku.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:

Oczywiście można skorzystać z telefonu 89 534 24 14, wysłać zapytanie za pomocą emaila: lub skorzystać z innych metod kontaktu.