WIZY NA BIAŁORUŚ

Aby uzyskać za naszym pośrednictwem wizę na wjazd do Republiki Białorusi należy w naszym biurze przedłożyć następujące dokumenty:

 • dokładnie wypełniony formularz wizowy, pobierz ze strony: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś (Министерство иностранных дел Республики Беларусь): 

  pobierz plik: Wniosek Wizowy

 • UWAGA WNIOSEK MUSI BYĆ WYPEŁNIONY WYŁĄCZNIE KOMPUTEROWO 
 • aktualne zdjęcie paszportowe, nie starsze niż 6 miesięcy
 • paszport.

Wizy na Białoruś:

 1. uczestnicy wymiany na szczeblu władz państwowych, niezależnie od ich dziedziny działalności – na wniosek organu przyjmującego;
 2. Wiza dla kierowcy – kierowcy i członkowie załóg samochodowych wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe – na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych przewozów i zaświadczenia z ZMPD;
 3. Wiza służbowa – wizę służbową roczną wielokrotnego przekraczania granicy wydaję się na podstawie zaproszenia  przedsiębiorstwa białoruskiego z prośbą o wydanie takiej wizy oraz uzasadnieniem konieczności częstych wjazdów określonej osoby (lub osób) na Białoruś. Załączone musi być świadectwo rejestracji państwowej. Obywatel polski wraz z tymi dokumentami składa paszport i wniosek wizowy z przyklejonym zdjęciem oraz przedstawia oryginały kontraktów lub umów do wglądu .
 4. Wiza Turystyczna – wymagane jest potwierdzenie opłaconych rezerwacji usług turystycznych, taki voucher można nabyć w naszym biurze.
 5. Wiza tranzytowa – wydawana jest na podstawie ważnej wizy do państwa docelowego.

Okres oczekiwania

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy termin z reguły nie powinien przekraczać 5 dni roboczych, a w przypadku wiz załatwianych w trybie pilnym do 2 dni roboczych, licząc od momentu złożenia dokumentów w Konsulacie.

Wydział Konsularny Ambasady zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu i zażądania dodatkowych dokumentów do złożenia wniosku.

ZAPYTAJ O SZCZEGÓŁY:

Oczywiście można skorzystać z telefonu 89 534 24 14, wysłać zapytanie za pomocą emaila: lub skorzystać z innych metod kontaktu.