WIZY NA BIAŁORUŚ

Aby uzyskać za naszym pośrednictwem wizę na wjazd do Republiki Białorusi należy w naszym biurze przedłożyć następujące dokumenty:

  • dokładnie wypełniony formularz wizowy, pobierz ze strony: Ministerstwo Spraw Zagranicznych Republiki Białoruś (Министерство иностранных дел Республики Беларусь): 

    pobierz plik: Wniosek Wizowy

  • UWAGA WNIOSEK WYPEŁNIONY WYŁĄCZNIE KOMPUTEROWO I WYDRUKOWANY
  • aktualne zdjęcie formatu paszportowego (naklejone na formularz);
  • paszport.

Składając dokumenty należy wnieść w kasie odpowiednią opłatę wizową. Powyższa opłata nie podlega zwrotowi bez względu na wynik starań.

Wizy wielokrotne

Wizy uprawniające do wielokrotnych wjazdów z ważnością do jednego roku mogą otrzymać:

  1. uczestnicy wymiany na szczeblu władz państwowych, niezależnie od ich dziedziny działalności – na wniosek organu przyjmującego;
  2. kierowcy i członkowie załóg samochodowych wykonujący międzynarodowe przewozy drogowe – na podstawie stosownych dokumentów potwierdzających wykonywanie tych przewozów lub wniosku narodowego stowarzyszenia przewoźników drogowych;
  3. wiza służbowa roczna wielokrotnego przekraczania granicy wydaję się na podstawie pisma przedsiębiorstwa białoruskiego z próbą o wydanie takiej wizy oraz uzasadnieniem koniecznością częstych wjazdów określonej osoby (lub osób) na Białoruś. Załączone musi być świadectwo rejestracji państwowej. Obywatel polski wraz z tymi dokumentami składa paszport i wniosek wizowy z przyklejonym zdjęciem oraz przedstawia oryginały kontraktów lub umów do wglądu . Czas rozpatrywania takich wniosków – do 10 dni roboczych. Nie ma możliwości przyspieszenia lub wydania wizy w trybie ekspresowym.

Okres oczekiwania

Na rozpatrzenie wniosku o wydanie wizy z reguły nie powinien przekraczać 5 dni roboczych, a w przypadku wiz załatwianych w trybie pilnym do 2 dni roboczych, licząc od momentu złożenia dokumentów w Ambasadzie.

Wydział Konsularny Ambasady zastrzega sobie prawo wydłużenia terminu i zarządania dodatkowych dokumentów do złożenia wniosku.