WARSZTATY CERAMICZNE W WIOSCE GARNCARSKIEJ

W programie:

przejazd do pracowni garncarstwa  i ceramiki zwiedzanie Garncarskiej Wioski: garncarnia, izba regionalna, obserwatorium bociana (bezpośredni obraz z bocianiego gniazda, stodoła mazurska, teatr wiejski, zielarnia) „Obrzędy i tradycje  mazurskie”, kuźnia mazurska, edukacyjny model oczyszczalni ścieków warsztaty ceramiczne -wyrób garnków na prawdziwym kole garncarskim, obiad , Giżycko rejs statkiem spacer po porcie, powrót