LEGALNY POBYT – LEGALNA PRACA – LEGALIZACJA POBYTU CUDZOZIEMCÓW na terenie RP

Masz problem z zalegalizowaniem pobytu w Polsce, skorzystaj z naszej pomocy przy ubieganiu się o uzyskanie zezwolenia na:

1.pobyt czasowy

2.pobyt stały

3.pobyt rezydenta długoterminowego UE

4.pracę

Zapraszamy do kontaktu:

Oczywiście można skorzystać z telefonu kom. 504 059 320 oraz 89 534 24 14, wysłać zapytanie za pomocą emaila: legalnypobyt@grajan.pl lub skorzystać z innych metod kontaktu